ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ – ΟΡΟΦΕΣ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Η ηχομόνωση οριζόντιων και κατακόρυφων χωρισμάτων είναι σημαντική για την μείωση των αερόφερτων θορύβων, μεταξύ χώρων κύριας και βοηθητικής χρήσης, από το εξωτερικό περιβάλλον, καθώς και από εγκαταστάσεις (δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, αέρα κλπ.).

Ηχομονωτικές μεμβράνες
Υλικά ενίσχυσης “ελαφρών” δομικών στοιχείων (γυψοσανίδα, μέταλλο, ξύλο)
Ηχομονωτικές μαστίχες
Υλικά ενίσχυσης “ελαφρών” δομικών στοιχείων (γυψοσανίδα, μέταλλο, ξύλο)
Ενίσχυση διακένων σε μεσοτοιχίες και οροφές
Σύνθετα ηχομονωτικά/ηχοαπορροφητικά υλικά.
Επικάλυψη σωληνώσεων – αεραγωγών
Άλλες εφαρμογές 
Ενίσχυση κυτίων ρολλών σκίασης
Άλλες εφαρμογές