ΠΟΡΩΔΗ ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ

Άσηπτα υλικά πολυεστερικών ινών χαμηλής πυκνότητας (≤40Kgr/m3)
Πλήρωση διακένων σε ηχομονωτικά συστήματα χωρισμάτων – δαπέδων – οροφών 
Ανακυκλωμένα αφρώδη ηχοαπορροφητικά υψηλής πυκνότητας (≥80Kgr/m3)
Πλήρωση διακένων σε ηχομονωτικά συστήματα χωρισμάτων – δαπέδων – οροφών 
Αφρώδη υλικά σε διάφορες επιφανειακές διαμορφώσεις, με πιστοποιημένη πυραντοχή, μέσης & υψηλής πυκνότητας (≥70Kgr/m3)
Ηχοαπορρόφηση τελικών επιφανειών
Επίπεδα αφρώδηυλικά με υδρόφοβη, προστατευτική επίστρωση
Ηχοαπορρόφηση τελικών επιφανειών