ΠΛΩΤΑ – ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ

Τα δάπεδα είναι η κύρια επιφάνεια δημιουργίας κτυπογενών θορύβων, οι οποίοι μεταφέρονται από χώρο σε χώρο μέσω των δομικών στοιχείων (στερεόφερτα). Η ηχομόνωση των δαπέδων αποτελεί προτεραιότητα.

Δάπεδα με “γέμισμα” τσιμεντοκονίας πάχους ≥5cm.
Υλικά με βάση το διογκωμένο πολυαιθυλένιο κλειστών κυψελίδων – διασταυρωμένων μοριακών αλυσίδων (closedcells – crosslink)
Δάπεδα με “γέμισμα” τσιμεντοκονίας πάχους ≥5cm.
Υλικά με βάση ανακυκλωμένο ελαστικό και φελλό
Δάπεδα με “γέμισμα” τσιμεντοκονίας ≥7cm.
Υλικά με βάση ανακυκλωμένο ελαστικό και φελλό.
Δάπεδα με “γέμισμα” τσιμεντοκονίας 3-5cm.
Υλικά με βάση το διογκωμένο πολυαιθυλένιο.
Ηχομονωτικά υποστρώματα τελικών δαπέδων.
Επικόλληση σε κεραμικά πλακίδια, πέτρα, ξύλο.
Υποστρώματα απλής απόθεσης.
Υλικά για συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης.
Άλλες εφαρμογές – Ειδικά τεμάχια – συνοδευτικά υλικά. 

TOP

Υλικά για σκάλες.
Άλλες εφαρμογές – Ειδικά τεμάχια – συνοδευτικά υλικά. 
Λωρίδες περιμετρικής απομόνωσης δαπέδων.
Άλλες εφαρμογές – Ειδικά τεμάχια – συνοδευτικά υλικά. 
Λωρίδες ξύλινων – μεταλλικών δοκίδων.
Άλλες εφαρμογές – Ειδικά τεμάχια – συνοδευτικά υλικά.