ΗΧΟΠΑΓΙΔΕΣ

Οι ηχοπαγίδες εξασφαλίζουν την διέλευση του αέρα, ενώ ταυτόχρονα αποσβένουν μέρος του παραγόμενου ή μεταδιδόμενου θορύβου.

Σχεδίαση και παραγωγή ηχοπαγίδων κατά τα Ευρωπαϊκά πρότυπα