ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ PANELS

Διαμορφωμένα panels τοίχων-οροφής-διαχωριστικά, ινών πολυεστέρα μεγάλης πυκνότητας
Ηχοαπορροφητικά panelsευρέως φάσματος με πλαίσιο και ηχοδιαπερατό ύφασμα