ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Τεταμένες ακουστικές μεμβράνες τεχνοϋφάσματος (οροφές, κατακόρυφες επιφάνειες, αρχιτεκτονικές εφαρμογές)

CLIPSO®

Ψεκαζόμενα συστήματα ηχοαπορρόφησης