ΑΝΤΙΔΟΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Η μεταφορά δονήσεων από τη λειτουργία Η/Μ εγκαταστάσεων επιβαρύνει την ακουστική άνεση σε χώρους διαμονής, εργασίας κλπ, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί να επιβαρύνει ακόμα και το δομικό φορέα του κτηρίου που εγκαθίστανται.

Αντιδονητικά υλικά για Η/Μ εφαρμογές και υψηλών απαιτήσεων πλωτές βάσεις – δάπεδα
Ελαστική πολυουρεθάνη για στατικά φορτία από 0,01 έως 1,9N/mm2
Σύνθετα υλικά ελαστικών και φελλού
Παρέμβυσμα απομόνωσης βίδας – πλάκας στερέωσης