ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ – ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

Η ηχοαπορρόφηση επηρεάζει σημαντικά την εξέλιξη των ηχητικών φαινομένων. Ανάλογα με τη θέση τοποθέτησης μπορούμε να επιτύχουμε ρύθμιση της ακουστικής – μείωση της αντήχησης – ενίσχυση της καταληπτότητας σε κλειστούς χώρους, μείωση του εργασιακού θορύβου, σε χώρους γραφείων ή στη βιοτεχνία/βιομηχανία, ενίσχυση της ηχομόνωσης, στα διάκενα ηχομονωτικών χωρισμάτων, σε οροφές και δάπεδα.